Big Adv > Blog > Tổng giám đốc tiếng anh là gì? Cách thể hiện chức danh trong in card visit

Tổng giám đốc tiếng anh là gì? Cách thể hiện chức danh trong in card visit

admin 3129

Tổng giám đốc là gì, vị trí này có vai trò và quyền hạn như thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp? Trong giao thương quốc tế, chúng ta cần dịch thuật các chức vụ này sang tiếng anh một cách phù hợp. Vậy tổng giám đốc tiếng anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Định nghĩa tổng giám đốc

Tổng giám đốc là người được hội đồng quản trị trong một doanh nghiệp bầu ra. Hoặc đi thuê về có trách nhiệm điều hành công việc kinh doanh của công ty. Bao gồm cả công ty con và chi nhánh phụ thuộc đồng thời chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật.

Về quyền và nghĩa vụ được giao. Trường hợp công ty không có công ty con. Chi nhánh phụ thuộc thì chức danh tổng giám đốc, giám đốc. Chỉ là tên gọi do hội đồng quản trị bầu chọn ra.

Tổng giám đốc tiếng anh là gì?

Thông thường, tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm. Sau năm năm hội đồng quản trị sẽ có phương hướng điều chỉnh là tiếp tục giữ lại. Hoặc miễn nhiệm tùy vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp. Và hiệu quả công việc mà vị tổng giám đốc đương nhiệm mang về cho công ty.

Tất cả các quyết định điều hành công việc của tổng giám đốc trong doanh nghiệp. Đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Nội dung công việc được ghi rõ trong điều lệ công ty, hợp đồng lao động đã ký với công ty và quyết định của hội đồng quản trị. Trong trường hợp làm trái với quy định gây thiệt hại cho công ty thì giám đốc/ tổng giám đốc. Phải bồi thường thiệt hại cho công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tổng giám đốc tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ đều có những cách gọi khác nhau. Cho chức danh tổng giám đốc, cụ thể như sau:

Đối với Anh – Anh, khi họi một tổng giám đốc là director, managing director, executive director. Thì người này nhất thiết phải thuộc hội đồng quản trị (board of directors) bầu ra. Trong các cuộc họp cổ đông hoặc người chủ sở hữu vốn công ty.

Nếu tổng giám đốc được thuê ngoài thì dùng “manager”. Do đó tổng giám đốc là director general (nếu từ hội đồng quản trị) và manager general (nếu thuê ngoài).

Đối với người Mỹ, tổng giám đốc được gọi chung là “President” và chủ tịch hội đồng quản trị gọi là “chairman of de board”. “President” do hội đồng quản trị là nhân vật thứ hai sau “chairman of the board”.

Cách thể hiện chức danh giám đốc trong in card visit chuẩn nhất

Trước nhất, đối với những người chỉ là nhân viên thường, không giữ chức vụ nào, sau chữ “nhân viên” ghi thêm bộ phận đang làm vịệc, hoặc ghi tính chất việc làm trước chữ “nhân viên”.

Thí dụ : Ông Nguyễn Văn A, nhân viên phòng marketing thì ghi như sau:

Nguyen Van A

Marketing Officer

hoặc

Nguyen Van A

Officer Marketing Departmemt

Đối với phụ nữ, để tiện xưng hô, tránh để gây phiền lòng phụ nữ, khi in card visit ta ghi như sau:

a) Chưa lập gia đình:

Nguyen Thi My (Miss)

Marketing Officer

b) Đã lập gia đình:

Nguyen Thi My (Mrs)

Marketing Officer

Hiện nay, vì phép lịch sự, có khuynh hướng dùng chung cho cả 2 trường hợp đều là Ms (không phân biệt đã hoặc chưa lập gia đình).

Nếu không phải là Việt kiều, chỉ nên ghi đầy đủ theo thứ tự bằng tiếng Việt. Không nên đảo ngược lại theo thứ tụ tiếng Anh. Hãy giải thích hoặc hãy để người nước ngoài tự tìm hiểu đâu là “họ” đâu là “tên” và đâu là “chữ lót”. Do đó khi in name card không ghi như sau:

A Van. Nguyen Hoặc A Nguyen

Ngoại trừ bạn thích đặt một tên tiếng Anh.

Quyền hạn và nhiệm vụ của tổng giám đốc

Là người được hội đồng quản trị ủy quyền cho quyết định và điều hành mọi hoạt động của công ty. Tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị

Trong công ty, tổng giám đốc là người tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. Các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

Xem thêm: Biển trượt ngang thay nội dung giá rẻ

Căn cứ vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tổng giám đốc có thể kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ví dụ Tổng giám đốc có quyền bôr nhiệm các trưởng phòng, các giám đốc chi nhánh,….

Chế độ lương, thưởng phụ cấp đối với người lao động trong doanh nghiệp kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đêu do tổng giám đốc quyết định. Đồng thời tuyển dụng thêm lao động cho doanh nghiệp

Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh, Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Mặc dù vậy nhưng mọi nhiêm vụ điều hành của tổng giám đốc đều phải tuân theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và xử lý theo quy định của pháp luật nêú để xảy ra vi phạm và gây hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết đã chia sẻ những thông tin xung quanh câu hỏi Tổng giám đốc tiếng anh là gì, các tránh nhiệm và quyền hạn xung quanh chức danh này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ có ích cho các bạn trong quá trinh học tập và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay.

Mới nhất